Image 3
Вход/Регистрация

Малолактични бактерии за вино

Характеристики на продуктовата гама бактерии Винифлора® за малолактичната ферментация

 

Бактериите Винифлора® са в готов вид за директна инокулация в бъчви или резервоари. Не се изисква рехидратация или аклиматизация. Прякото инокулиране се постига чрез висока  концентрация на активни клетки. Това води до значително намаляване на разходите за винарни и обяснява защо бактериите или дрождите за директна инокулация имат превъзходство при разходите в употреба в сравнение с останалите продукти без директно засяване или с разходите за отстраняване на проблеми, причинени от спонтаннна малолактична ферментация.

 

Бактериите Винифлора® са внимателно подбрани, за да не продуцират биогенни амини (напр. хистамин) по време на малолактична ферментация. Това е едно голямо преиущество както за винарите, така и за потребителите спрямо местната малолактична флора.

 

Винифлора® CH35

 

Винифлора® CH35 е криофилно-сушена култура от Oenococcus oeni. Винифлора® CH35 е селектирана поради цялостното си действие и способност да провежда бърза и чиста ябълчно млечно-кисела ферментация в „трудни” бели вина. Този щам е много подходящ за Розе и бели вина, но също така има успех и при червени вина. Сред характеристиките, които притежава Винифлора® CH35 могат да се отбележат следните:

 

·        Много добра толерантност към ниски стойности на рН и покачени нива на SO2

·        Силен ферментор, дори и при „суровите” условия на белите вина

·        Чист и плодов профил на аромата

·        Ниска продукция на летливи киселини

·        Не продуцира биогенни амини

·        Идеална за едновременно инокулиране с дрожди

·        Високо ниво на инокулация, което осигурява пълно протичане на ябълчно млечно-киселата ферментация

 

Винифлора® CH16

 

Винифлора® CH16 се основава на специфичен щам Oenoccocus oeni,селектиран заради цялостната си устойчивост на високи нива на етанол (до 16% V / V). Този щам се използва от производителите на червени вина по цял свят - от топлите до горещите климатични райони в Австралия,България, Чили, Калифорния, Франция,Италия, Португалия, Южна Африка и Испания.

 

Ефектът „био-защита“ на CH16

 

Когато рН е по-високо от 3,5, рискът от много бързо развитие на местен щам Pediococcissp., Lactobacillus ssp. или дори нежелан Oenococci ssp. е висок. С помощта на CH16 ще се проведе перфектна малолактична ферментация, при която ще са налице класически аромати и повишаване на комплексността и интензивността на вкуса на вината, отлежали в бъчва, а също така и на вината, отлежали в резервоар. Главните цели са защита на виното и подсигуряване отсъствието на биогенни амини.

 

Винифлора® Oenos

 

Винифлора® Oenos е селектирана поради цялостното си действие и способност да провежда бърза и чиста ябълчно млечно-кисела ферментация в повечето вина. Този щам може да се използва както в червени, така и в бели вина. Някои от характеристиките на Винифлора® Oenos са:

 

·        Много висока скорост на ферментацията

·        Чист и класически профил на аромата

·        Ниска продукция на летливи киселини

·        Отлична толерантност към рН, алкохол, температура и SO2

·        Не продуцира биогенни амини

·        Високо ниво на инокулация, което осигурява пълно протичане на ябълчно млечно-киселата ферментация

 

Винифлора® Oenos трябва да се добавя към сухо вино, веднага след алкохолната ферментация.

 

Bactiv-Aid

 

Bactiv-Aid е храна за бактериите, които провеждат ябълчно млечно-киселата ферментация и е смес от натурални съставки, специално селектирани, за да подобрят условията, необходими за техния растеж. Bactiv-aid осигурява нужното количество хранителни вещества за бактериите и оптимизира условията на растеж, което от своя страна спомага за протичане на една бърза и успешна ябълчно млечно-кисела ферментация без негативни ефекти върху аромата и вкуса на виното.

 

Препоръчва се Bactiv-Aid да се използва във всички вина, засяти с Винифлора® CH16, Винифлора® CH35 и Винифлора® Oenos. Добавянето на Bactiv-Aid ще осигури една бърза и чиста ябълчно млечно-кисела ферментация в повечето вина. Като добавите Bactiv-aid ще намалите времето, необходимо за протичането на ябълчно млечно-киселата ферментация с до 40%. За да се постигнат пълните ползи от добавянето на Bactiv-aid, продуктът трябва винаги да се добавя по време на засяването със съответните бактерии.

Bactiv-aid особено се препоръчва, ако Вашето вино има някои от следните характеристики:

 

·        Виното има незадоволителни физични параметри като високи нива на алкохол или ниско рН

·        Виното има проблеми при протичането на ябълчно млечно-киселата ферментация

·        Алкохолната ферментация във виното е приключила преди повече от 14 дни

·        Ако виното е получено от сорт, който обикновено има проблеми при протичането на ябълчно млечно-киселата ферментация като Мерло например.

 

За повече информация малолактичните бактерии, Винифлора® и Bactiv-Aid и тяхното приложение, моля обърнете се директно към представителя на Chr. Hansen в България:

 

Деян Ристов
Тел.:(+359) 2 870 50 86
Моб: (+359) 885 094 888 
dkdri@chr-hansen.com

 

или към нас


 
Tел.: +359 2 938 51 05
Фaкс: +359 2938 11 28
office@admix.bg