Изследванията на човешкия микробиом значително се увеличиха през последните години. Те разкриват, че той е от голямо значение за човешкото здраве и за болестите, създавайки възможности за разработване на пробиотици от следващо поколение. Ето защо Chr. Hansen с гордост съобщава, че вече разширихме нашата библиотека с потенциални микробиом-модулиращи щамове.

„Като част от стратегията Nature’s № 1 Chr. Hansen поставя стратегически акцент върху човешкия микробиом. Можем да обявим, че постигаме значителен напредък в тази област. От над 1000 наскоро прегледани щамове от човешкия микробиом ние идентифицирахме подгрупа от 100, която може да бъде разработена за широк спектър от здравни симптоми, свързани със стомашно-чревно, имунно и метаболитно здраве „, обяснява Johan van Hylckama Vlieg, VP Microbiome and Human Health Innovation.

Добавянето на добре документирана колекция нови щамове от видове от микробиома, като Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium hallii, които се считат за първични кандидати за пробиотици от следващо поколение, е наистина важен етап.

Тези щамове ще бъдат използвани както за вътрешните иновационни проекти на Chr. Hansen, така и ще бъдат предоставени на външни партньори и клиенти, които искат да ускорят разработването на пробиотици от следващо поколение.

Справяне с предизвикателствата, свързани с безопасност и индустриализация

Разработването на микробиомни щамове като пробиотици от следващо поколение за приложения в храни, добавки, за бебета и фармацевтични продукти поставя и уникални предизвикателства. Много от приложимите видове нямат история на комерсиализация. Доскоро те бяха описвани като трудни за култивиране и изискват радикално нови техники за отглеждане и производство.

Щамовете в колекцията на Chr. Hansen са преминали строги оценки на безопасност и могат да бъдат използвани за производство и формулиране на продукти в промишлена среда.

„Нашата оценка на безопасността включва скрининг за отсъствие на антибиотична резистентност и фактори на вирулентност. Ние следим също и способността им да растат в индустриална стреда и чувствителността им към кислорода.  Също така проверяваме способността на щамовете да въздействат върху имунната система „, обяснява Gemma Henderson, Senior Scientist.

Академично сътрудничество

Работата е извършена в партньорство между Chr. Hansen и три академични института – Gut Health, The Rowett Institute, University of Aberdeen; Host-Microbe Interactomics, Wageningen University and Research и Medical Microbiology, UMCG, University of Groningen.

„Сега имаме избран набор от щамове, за които смятаме, че ще бъдат от голям интерес за новаторите в микробиома, които се стремят да развият следващо поколение пробиотици и живи биотерапевтици. Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти и партньори да придвижат тези нови документирани щамове от лабораторията до клиниката „, казва в заключение Gemma.

Конференция за откритие & развитие на микробиома

На конференцията за откритие и развитие на микробиома в Берлин бяха обсъдени нови стратегии в изследванията на микробиома, предизвикателствата пред комерсиализирането на микробиома и последните терапевтични тенденции.

За да предостави повече информация за подхода, възприет от Chr. Hansen за създаването на разширената библиотека от щамове, Johan проведе лекция, озаглавена „Събиране на колекция микробиални щамове от човешки черва за пробиотици от следващо поколение“.

Добавете коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана.