Изследванията на човешкия микробиом значително се увеличиха през последните години. Те разкриват, че той е от голямо значение за човешкото здраве и за болестите, създавайки възможности за разработване на пробиотици от следващо поколение. Ето защо Chr. Hansen с гордост съобщава, че вече разширихме нашата библиотека с потенциални микробиом-модулиращи щамове.

„Като част от стратегията Nature’s № 1 Chr. Hansen поставя стратегически акцент върху човешкия микробиом. Можем да обявим, че постигаме значителен напредък в тази област. От над 1000 наскоро прегледани щамове от човешкия микробиом ние идентифицирахме подгрупа от 100. Тя може да бъде разработена за широк спектър от здравни симптоми, свързани със стомашно-чревно, имунно и метаболитно здраве „, обяснява Johan van Hylckama Vlieg, VP Microbiome and Human Health Innovation.

Добавянето на добре документирана колекция нови щамове от видове от микробиома, като Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium hallii е наистина важен етап. Тези щамове се считат за първични кандидати за пробиотици от следващо поколение.

Те ще бъдат използвани както за вътрешните иновационни проекти на Chr. Hansen, така и ще бъдат предоставени на външни партньори и клиенти, които искат да ускорят разработването на пробиотици от следващо поколение.

Справяне с предизвикателствата, свързани с безопасност и индустриализация

Разработването на микробиомни щамове като пробиотици от следващо поколение поставя и уникални предизвикателства. Тяхното приложение може да бъде в храни, добавки, за бебета и фармацевтични продукти. Много от приложимите видове нямат история на комерсиализация. Доскоро те бяха описвани като трудни за култивиране и изискват радикално нови техники за отглеждане и производство.

Щамовете в колекцията на Chr. Hansen са преминали строги оценки на безопасност и могат да бъдат използвани за производство и формулиране на продукти в промишлена среда.

„Нашата оценка на безопасността включва скрининг за отсъствие на антибиотична резистентност и фактори на вирулентност. Ние следим също и способността им да растат в индустриална стреда и чувствителността им към кислорода.  Също така проверяваме способността на щамовете да въздействат върху имунната система „, обяснява Gemma Henderson, Senior Scientist.

Академично сътрудничество

Работата е извършена в партньорство между Chr. Hansen и три академични института – Gut Health, The Rowett Institute, University of Aberdeen; Host-Microbe Interactomics, Wageningen University and Research и Medical Microbiology, UMCG, University of Groningen.

„Сега имаме избран набор от щамове, за които смятаме, че ще бъдат от голям интерес за новаторите в микробиома, които се стремят да развият следващо поколение пробиотици и живи биотерапевтици. Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти и партньори да придвижат тези нови документирани щамове от лабораторията до клиниката „, казва в заключение Gemma.

Конференция за откритие & развитие на микробиома

На конференцията за откритие и развитие на микробиома в Берлин бяха обсъдени нови стратегии в изследванията на микробиома, предизвикателствата пред комерсиализирането на микробиома и последните терапевтични тенденции.

За да предостави повече информация за подхода, възприет от Chr. Hansen за създаването на разширената библиотека от щамове, Johan проведе лекция. Тя е озаглавена „Събиране на колекция микробиални щамове от човешки черва за пробиотици от следващо поколение“.

Добавете коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана.